Frågor och svar

Hur många poäng behöver jag för att komma in på ett visst program?
Det varierar från år till år beroende på vilka som söker till programmet och vilka betyg de har. Du kan titta på senaste antagningsstatistiken för att se på ett ungefär vad du behöver för att bli antagen.

Måste jag läsa språk på gymnasiet?
Svenska och engelska ingår i alla program. På vissa program finns det krav på övriga språk såsom spanska, franska och tyska (moderna språk) . Språk kan ge meritpoäng. Om du väljer att inte läsa språk på gymnasiet och sedan ångrar dig kan du göra det inom vuxenutbildningen.

Om jag vill gå en gymnasieutbildning på annan ort. Kan jag göra det?
Om det program eller den inriktning som du vill läsa inte finns i din kommun har du rätt att söka en skola på annan ort. I de fall då din kommun har ett samverkansavtal med en annan ort ska du söka dit i första hand.
De utbildningar som har riksintag kan du söka oberoende av var i Sverige du bor. Du kan även ansöka om platser vid idrottsgymnasier eller godkända fristående gymnasieskolor utan att bo på orten där utbildningen ges.

Får man busskort?
Du får busskort som gäller dagliga resor om du bor minst 6 kilometer från den skola där du studerar.

Vad händer om jag inte får godkänt i matte?
Du är inte behörig till gymnasiet om du inte har godkänt i matte. Det finns dock sätt att göra sig behörig på. Det finns inriktningar inom Introduktionsprogrammen, IM  där du som inte är behörig kan bli behörig. Beroende på vad du vill läsa för program på gymnasiet kan du välja mellan fem olika inriktningar på IM. För att hitta det alternativ som passar dig bäst kontakta din SYV.

Vad kan jag bli om jag väljer samhällsvetenskapliga programmet med inriktning beteendevetenskap?
Samhällsvetenskapsprogrammet är studieförberedande program och ger inte så stora möjligheter att direkt efter gymnasiet söka jobb som har koppling till program och inriktning. Om du vill läsa vidare så ger SA dig behörighet till de flesta kurser och program som inte har med teknik och naturvetenskap att göra. Om du är osäker på vad du ska välja så boka en tid hos din studie- och yrkesvägledare.

Hur hittar jag gymnasieskolor med internat?
De finns inte så många gymnasieskolor med internat. Det program som brukar erbjuda internat är Naturbruksprogrammet. Andra som kan ebjuda boende är program med s k riksrekrytering där det kommer elever från hela landet.

Jag undrar vilket program man ska gå på gymnasiet om man vill bli lärare?
Samhällsprogrammet eller Naturvetenskapliga programmet är två alternativ. Vilken gymnasieutbildning som kan passa beror på vilket ämne/ämnen du tänkt undervisa i.

Kan man få högskolebehörighet även om man läser ett yrkesprogram?
Ja det kan man. På ett yrkesprogram har du rätt att läsa de kurser som krävs för att få grundläggande behörighet. Dessa kurser är Svenska/Svenska som andraspråk 1,2 och 3, Engelska 5 och 6 + Matematik 1 med lägsta betyget E. Tänk på att många utbildningar kräver andra ämnen utöver grundläggande behörighet, sk särskild behörighet.

Annonser